CHERISHED Cieľom projektu je implementácia a zintenzívnenie integrácie digitálneho kultúrneho dedičstva do povinného vzdelávania

Ciele

1

Poskytnúť pedagogický rámec a konkrétne odporúčania na prijatie ministerstvami školstva v celej Európe.

2

Posilniť kapacitu učiteľov stredných škôl smerom k integrácii digitálneho kultúrneho dedičstva do každodenných učebných postupov v rámci učebných osnov.

3

Podporovať školských pedagógov a pedagogičky pri zabezpečovaní inkluzívneho charakteru digitálneho vzdelávania o kultúrnom dedičstve a tiež prostredníctvom kultúrneho dedičstva.

4

Podporovať kvalitné inovačné zdroje a nástroje pre školských pedagógov a pedagogičky na integráciu kultúrneho dedičstva do inkluzívneho digitálneho vzdelávania.

5

Poskytnúť nástroj na hodnotenie vplyvu a sebahodnotenie učiteľov a učiteliek o ich pripravenosti na opätovné použitie digitálneho kultúrneho dedičstva v povinnom vzdelávaní.

6

Podporovať povedomie o dôležitosti kultúrneho dedičstva a jeho prezentovanie formou inkluzívneho digitálneho vzdelávania v Európe

image
image

O projekte CHERISHED

Integrácia digitálneho kultúrneho dedičstva do povinného vzdelávania je o to dôležitejšia, že výzvy, ktorým čelí rezort vzdelávania a kultúry v dôsledku ochorenia COVID-19, si vyžadujú silné spoliehanie sa na digitálne vyučovanie a učenie. Aj keď sa národné učebné osnovy môžu v jednotlivých krajinách Európskej únie líšiť, zameranie sa na našu spoločnú európsku históriu, kultúrne dedičstvo a dedičstvo migrujúcich a marginalizovaných skupín v Európe je stále rovnako dôležité. Digitálne kultúrne dedičstvo predstavuje silný online vzdelávací nástroj na výučbu ťažiskových predmetov s interdisciplinárnym presahom do iných vedných disciplín (v angličtine tzv. STEAM subjects – science, technology, engineering, arts, maths). CHERISHED sa snaží nastoliť cestu udržateľného plánu smerom k takejto integrácii. Podporovať povedomie o dôležitosti kultúrneho dedičstva a jeho prezentovanie formou inkluzívneho digitálneho vzdelávania v Európe. .

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing, you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookie policy , click on the link for more information.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies