CHERISHED Het project beoogt de integratie van digitaal cultureel erfgoed in het verplichte onderwijs te verbeteren

Doelen

1

Een pedagogisch kader en concrete aanbevelingen voor aanneming door de ministeries van Onderwijs in heel Europa.

2

De capaciteit van leerkrachten van middelbare scholen vergroten om digitaal cultureel erfgoed te integreren in hun dagelijkse onderwijspraktijk in het hele curriculum.

3

Bewustmaking van het belang van de voorbereiding op cultureel erfgoed voor inclusief digitaal onderwijs in Europa.

4

Schoolopleiders ondersteunen om het inclusieve karakter van digitale leermogelijkheden in en door middel van cultureel erfgoed te waarborgen.

5

Voorzien in een effect- en evaluatie-instrument voor de zelfbeoordeling door leerkrachten van hun bereidheid tot hergebruik van digitaal cultureel erfgoed in het verplicht onderwijs.

6

Bewustmaking van het belang van de voorbereiding op cultureel erfgoed voor inclusief digitaal onderwijs in Europa.

image
image

Over CHERISHED

De integratie van digitaal cultureel erfgoed in het leerplichtonderwijs is belangrijker dan ooit, aangezien de uitdagingen voor de onderwijs- en culturele sector als gevolg van COVID-19 vereisen dat er sterk wordt ingezet op digitaal onderwijzen en leren. Hoewel het nationale leerplan van land tot land binnen de Europese Unie kan verschillen, is de aandacht voor onze gemeenschappelijke Europese geschiedenis, het culturele erfgoed en het erfgoed van migranten en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in Europa zo relevant als altijd. Digitaal cultureel erfgoed wordt beschouwd als een krachtig online onderwijsmiddel om in STEAM-vakken les te geven. CHERISHED wil het pad effenen naar een duurzaam plan voor een dergelijke integratie, met als doel het bevorderen van bewustwording over het belang van  cultureel erfgoed voor inclusief digitaal onderwijs in Europa.

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing, you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookie policy , click on the link for more information.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies